Vad är binära optioner?

En binär option är en högriskprodukt där köparen bara kan spekulera i två möjliga utfall: att en viss omständighet inträffar eller att den inte gör det. Värdet på optionen kan bara vara binärt, det vill säga 1 (vinst) eller 0 (förlust).

Antagandet baseras på om prisutvecklingen på en underliggande tillgång når över eller under inköpskursen på den binära optionen. Löptiden för antagandet kan vara 60 sekunder till flera månader. En underliggande tillgång kan vara enskilda aktier, index, råvaror eller valutor.

Har du rätt i ditt antagande så gör du en vinst med en utbetalning på 80-90% av ditt satsade kapital. Om du köper en binär option för 1000 kr och har en utbetalning på 80% så får du en vinst på 800 kr. Har du däremot fel i ditt antagande så förfaller optionen värdelös och du förlorar hela ditt investerade kapital.

Binär optionshandel är endast lämpligt för traders med erfarenhet och kunskap inom derivatahandel.

Produkten kallas också för ÖverUnder och över- eller underoption.

Så här fungerar binära optioner

Här är en video (3 min) som förklarar varför traders väljer att spekulera i ÖverUnder optioner.

Riskvarning

Handel med binära optioner har en hög risknivå och kan leda till att du förlorar hela ditt investerade kapital. Du borde aldrig investera pengar som du inte har råd att förlora.

Information

Information om reglering och licens finns på nätmäklarens hemsida. Undersök noga regler och villkor för varje mäklare då de kan skilja sig åt.

Om BinäraOptionerTopplista.se

Vi listar mäklare och förmedlar information samt tips. Vi erbjuder inte de officiella tjänsterna för binära optioner. När du registrerar dig hos en onlinemäklare så ingår du endast avtal med dem.